Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit. Werknemers en werkzoekende moeten zichzelf continu blijven ontwikkelen en werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Investeren in kennis is noodzakelijk om de veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en onze adviseurs kunnen je ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies.

Praktijkverklaring MBO

De vraag naar vakmensen is gigantisch. Toch wordt het potentieel van ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders niet optimaal benut. Daarom werken regionale partijen samen om praktijkleerroutes op maat aan te bieden, die leiden tot het behalen van een praktijkverklaring mbo. 

Voor ondernemers met een toekomstvisie

Het gaat om werkzoekenden en werkenden medewerkers zonder startkwalificatie, of met startkwalificatie als verder leren lastig is. Leren bij een erkend leerbedrijf kan deze mensen helpen zich verder te ontwikkelen tot duurzaam inzetbare werknemers. Daarom werken regionale partijen samen om praktijkleerroutes op maat aan te bieden, die leiden tot het behalen van een praktijkverklaring mbo: een officiĆ«le erkenning voor de vaardigheden die de werkende in de praktijk van het leerbedrijf opdoet. Doe je mee?

Kostenloos investeren in talent

Deelname aan de mbo-leerroute is kosteloos voor werkgevers. Wel vergt het inzet en de mindset om mensen toekomstproof te willen maken: je investeert in talent. Jouw organisatie wordt een erkend leerbedrijf. Je helpt mensen om zich verder te ontwikkelen binnen jouw bedrijf of daarbuiten en vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke rol. Bovendien vergroot je het regionale arbeidspotentieel en draag je bij aan een sterkere regionale arbeidsmarkt.

Wat houdt het in?

Als werkgever kan je jouw huidige werknemers en/of werkzoekenden een praktijkleerroute op maat aanbieden binnen jouw bedrijf. Bij het opstellen van de leerroute kijkt een regionale mbo-opleider mee om ervoor te zorgen dat de praktijkopdrachten de juiste kwaliteit hebben. Een medewerker binnen jouw bedrijf begeleidt de kandidaat op de werkvloer en leert hem of haar de vakspecifieke vaardigheden. Hij beoordeelt ook wanneer een kandidaat de vaardigheden onder de knie heeft. Na afronding van het traject ontvangt de kandidaat een praktijkverklaring mbo: een door het ministerie, werkgevers en brancheorganisaties aanvaarde erkenning van deze praktijkvaardigheden.

Wie kan meedoen?

De leerlijn is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden medewerkers zonder startkwalificatie, of met startkwalificatie als verder leren lastig is. Mensen voor wie het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt, maar die wel gemotiveerd en in staat zijn om te leren op de huidige of toekomstige werkplek.

Afbeelding
Drie mensen aan het werk in de techniek

Wil je meer weten over de mogelijkheden van praktijkleren in jouw bedrijf? Neem contact op met het Leerwerkloket