Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit. Werknemers en werkzoekende moeten zichzelf continu blijven ontwikkelen en werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Investeren in kennis is noodzakelijk om de veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en onze adviseurs kunnen je ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies.

Kick-off 10.000 Talenplan

Hoe kunnen we samen met werkgevers taal inzetten als vliegwiel voor de integratie van internationale medewerkers? Die vraag stond 21 juni centraal tijdens de eerste bijeenkomst die we organiseerden speciaal voor taalaanbieders in onze regio.
 

10.000 Talenplan

In Noord-Limburg wonen en werken jaarlijks duizenden internationale medewerkers. Voor hén en de werkgevers die internationale medewerkers nodig hebben, is het 10.000 Talenplan gestart. Dit plan is er onder andere op gericht zoveel mogelijk internationale medewerkers Nederlandse taalles te bieden. Taal als vliegwiel voor integratie. Integratie bevordert immers de leefbaarheid in de regio en vergroot het draagvlak voor internationale werknemers.

Taalaanbod

In het kader van het plan werken we samen met taalaanbieders aan een laagdrempelig aanbod van taallessen: van basis Nederlands tot vaktaal. Het is de opmaat naar bredere afspraken met alle belanghebbenden (werkgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties, taalaanbieders en intermediairs) over de toepassing van dit taalaanbod. De afspraken leggen we in oktober - tijdens een event over dit thema - in een gezamenlijk convenant vast.

Wil jij - als taalaanbieder, werkgever of andere betrokkene - ook aanhaken bij het 10.000 Talenplan? Neem dan contact met ons op. 

Afbeelding
taalaanbieders3