Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit. Werknemers en werkzoekende moeten zichzelf continu blijven ontwikkelen en werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Investeren in kennis is noodzakelijk om de veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en onze adviseurs kunnen je ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies.

De zorg zit te springen om personeel

De zorgsector is een van de grootste werkgevers in Nederland. In 2021 waren er meer dan 1,26 miljoen banen van werknemers in de zorg (exclusief zelfstandigen). In 2021 nam de werkgelegenheid verder toe. En in 2022 en 2023 zal dat alleen maar toenemen.

Veel vacatures

In 2021 groeide ook het aantal vacatures in de zorg. De aantallen liepen elk kwartaal verder op. Eind 2021 stonden er in Noord- en Midden-Limburg bijna duizend vacatures open in zorg en welzijn beroepen. Dat is 48% meer dan een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde het aantal mensen dat vanuit de zorgsector in de WW zit.

Meer vacatures en minder werkzoekenden betekent dat de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt. Met andere woorden, personeelstekorten worden nog nijpender dan ze al waren. Ook in Noord- en Midden-Limburg is de markt voor zorgberoepen zeer krap (eind 2021). En dat betekent dat een werkzoekende met een opleiding voor de zorg kan kiezen uit meerdere vacatures. Bijvoorbeeld een verzorgende IG kan op dit moment kiezen uit circa 150 vacatures.

Specifiek voor zorgberoepen staan er in Noord- en Midden-Limburg eind 2021 vooral veel vacatures open voor verzorgenden ig, groeps- en woonbegeleiders en algemeen verpleegkundigen. Ook zijn er veel vacatures voor huishoudelijk medewerkers thuiszorg, gespecialiseerd verpleegkundigen en gz-psychologen & psychotherapeuten. Er zijn vacatures op diverse opleidingsniveau. Actuele vacatures zijn te vinden op werk.nl.

Grote kans op werk

De kansen op werk in de zorg zijn dus groot. Dat blijkt ook uit de lijst met Kansrijke beroepen van UWV. Eind 2021 staan daar 35 (groepen van) zorgberoepen op. Dat loopt uiteen van verschillende soorten verpleegkundigen, artsen of medisch assistenten tot verzorgenden ig, helpenden in instellingen en huishoudelijk medewerkers thuiszorg. Voor de meeste van deze beroepen is een opleiding nodig op minimaal mbo-3 niveau of zelfs op hbo/wo-niveau. Dat kan een flinke drempel zijn voor werkzoekenden, maar soms is een tussenstap mogelijk. Zo zijn de kansen bijvoorbeeld goed voor helpenden (niveau 2) die kunnen doorstromen naar verzorgende ig op niveau 3.

 

Top 10 kansrijke beroepen

  • Huishoudelijk medewerkers thuiszorg
  • Verzorgenden individuele gezondheidszorg (ig), kraamverzorgenden
  • Woonbegeleiders gehandicaptenzorg
  • Algemeen verpleegkundigen
  • Tandartsassistenten
  • Praktijkondersteuners huisarts GGZ (poh-ggz)
  • Gz-psychologen, klinisch psychologen, eerste lijns-psychologen
  • Specifieke medisch specialisten (o.a. arts spoedeisende hulp, klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten)
Bron UWV

Kansen voor overstapper door scholing

De grote vraag naar nieuw zorgpersoneel zorgt ervoor dat er veel kansen liggen om aan het werk te gaan in de zorg. Ook zijn er veel mogelijkheden voor omscholing en om te leren in de praktijk voor bijvoorbeeld mensen die geen ervaring en/of opleiding voor de zorg hebben.

In Limburg zijn er opleidingstrajecten en initiatieven gestart waarin o.a. werkgevers, branche organisaties, leerwerkloketten, UWV, gemeenten en opleidingsinstituten samenwerken om ‘zij-instromers’ om te scholen tot een baan in de zorg . Enkele voorbeelden zijn:

1. Een leer/werktraject voor helpende plus voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan de slag gaan bij zeven werkgevers in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

2. Een leer/werktraject in de thuiszorg. Het niveau waarop de kandidaat instroomt is afhankelijk van het opleidingsniveau en ervaring (in de zorg). De scholing wordt afgestemd op de behoefte die de kandidaat heeft naar aanleiding van zijn/haar werkzaamheden in de dagelijkse praktijk. Bijv. werk je met diabetes-cliënten, dan volgt scholing voor diabeteszorg.

Op dit moment worden talloze leerwerk- en scholingstrajecten georganiseerd in de regio. Meer informatie hierover via de Leerwerkloketten, UWV en gemeenten in de regio.

Vragen en informatie

Wil je weten welke (om)scholingsmogelijkheden er zijn en wat bij je past? In Limburg zijn er diverse organisaties die werknemers en werkzoekenden helpen met deze vragen. Bij onderstaande organisaties kun je terecht:

Leerwerkloket Noord-Limburg

Of, ontvang je een uitkering van de gemeente of UWV? Maak het onderwerp (om)scholing dan bespreekbaar met de adviseur van UWV of de werkcoach van de gemeente.